โรงเรียนบ้านพิณโท

ทำเนียบรุ่นผู้เข้าอบรม L.A.T.C
สรุปกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
โรงเรียนบ้านพิณโท ปีการศึกษา 2555

แบบบันทึกการประพฤติฝ่าฝืน
ระเบียบ วินัย ของนักเรียน

แบบบันทึกน้ำหนัก-ส่วนสูง
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3
Untitled Document
ความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านพิณโท ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
คุณเข้ามาชมลำดับที่
Free Counter
เริ่มนับ 1 ตุลาคม 2555
 
< !-- Begin of mycalendar.org script -->
 
เว็บไซต์โรงเรียนเอกชน
โรงเรียนบ้านพิณโท

โรงเรียนอาเวชมารีอา

โรงเรียนอัญสัมชัญอุบลราชธานี

โรงเรียนนันตาศึกษา

โรงเรียนพระกุมารอุบล

โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2

โรงเรียนมารีย์นิรมล

โรงเรียนเยาวเรศศึกษา

โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์

โรงเรียนพิมพ์ประภาสงเคราะห์

โรงเรียนเบญจธัญพิทยา

โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2

โรงเรียนอุบลวิทยากร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยินดีทุกท่านเข้าสู่ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนบ้านพิณโท
   กลุ่มสาระการเรียนรู้


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม
แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับปฐมวัย
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับอนุบาล 1
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับอนุบาล 2
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับอนุบาล 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
��Ѻ˹���á
 
® สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช)
ที่อยู่ 199 ม. 8 ถนน ชยางกูร ตำบล ม่วงสามสิบ อำเภอ ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
  
 

eeeeeee